1996 Bram van der Made

Henk van der Made

 

Henk v.d. Made zette zich enorm in voor de buurtvereniging van Plan Zuid, de wijk rond de Langen en Korte Tuinstraat. Dit deed hij met veel enthousiasme (en met andere medewerkers natuurlijk). Zo was er een toneelvereniging, een bejaardenclub, een kaartclub, een danslesclub voor senioren, een huttenweek in augustus, festiviteiten rondom kerst Ook realiseerde hij een speeltuin en een clubhuis. Dat gaf de buurt saamhorigheid en het is goed tegen vereenzaming. 

 

Terug

Terug naar onze voorpagina